Undelete

Undelete

Dataförluster orsakade av den mänskliga faktorn är 5 gånger vanligare än av virusattacker. Undelete hittar och återställer oavsiktligt raderade filer var som helst i ditt NT-nätverk. Undelete räddar filer som passerat Papperskorgen eller som varit lagrade i nätverket. Användare kan själv återfå filer lokalt på sin maskin direkt via "Emergency Undelete". Undelete söker igenom NTFS- och FAT-partitioner efter raderade filer som fortfarande kan återställas. Detta möjliggör för användaren att hitta och rädda filer som raderats innan Undelete installerats. Systemadministratören kan hitta och återställa filer centralt på alla pc i nätverket som har Undelete installerade. Denne behöver inte använda sig av tidskrävande arbete med backup tape - Undelete gör det enklare och snabbare. En viktig säkerhetsaspekt är att endast ägaren till filen kan återställa en borttagen fil. Detta för att garantera att filer som verkligen ska tas bort inte återställs av annan användare. Systemadministratören har likafullt möjlighet att återställa filer på pc över hela nätverket. Funktioner

  • Återställer oavsiktligt raderade filer lokalt och över NT-nätverk.
  • Räddar filer som passerat Papperskorgen
  • Återställer raderade filer som lagrats i nätverket
  • "Emergency Undelete" direkt från CD-ROM
  • Återställer filer centralt på alla pc i nätverket
  • Endast ägaren till filen eller systemadministratören kan återställa raderade filer
Tekniska specifikationer
Windows NT 4.0 (Intel eller Alpha) Licensiering
Undelete finns i två versioner - Workstation och Server. Båda versionerna licensieras per pc. Server kan även köras på alla pc med workstation versioner över hela nätverket.

Artikelnr Pris Moms Antal
138 - Workstation 1 anv. licens () 527.00 SEK 25%
168 - Workstation 5 anv. licens () 2397.00 SEK 25%
169 - Server 1 anv. licens () 1500.00 SEK 25%