FolderClone

FolderClone

FolderClone är ett snabbt, flexibelt och enkelt verktyg för säkerhetskopiering, synkronisering, replikering och spegelavbildning av viktiga filer på de flesta lagringsmedia. När programmet har konfigurerats, övervakar det källmapparna och kopierar nya eller ändrade filer till målet. Processen körs i bakgrunden utan att användaren behöver göra något. FolderClone är till stor nytta både för enskilda användare och små och stora företag. Enskilda användare kan använda FolderClone för att säkerhetskopiera datafiler och/eller synkronisera sina bärbara datorer till sina skrivbordsdatorer. För stora och små företag blir FolderClone en del av den nätverksstruktur som behövs för att bibehålla hög filtillgänglighet, skydda filerna och dela dem i organisationen.

FolderClone delar in synkroniseringsbehoven i "uppgifter". En uppgift är en rad specifikationer som talar om för FolderClone vilka filer och mappar som ska kopieras, var de ska kopieras till och hur ofta det ska göras. När FolderClone har konfigurerats, övervakar det källmapparna och kopierar nya eller ändrade filer till målet. Processen körs automatiskt i bakgrunden utan att användaren behöver göra något.

Funktioner

Artikelnr Pris Moms Antal
143 - FolderClone (v1.5.3) 360.00 SEK* 25%
* För att beställa en produkt fyll i önskat antal och klicka sedan på knappen 'Lägg till'
(priset beräknas automatiskt i kundvagnen). Så här handlar du på htmd.se